Integritetsvillkor

INTEGRITETSPOLICY

Vilken information hittar du här?

I det här dokumentet hittar du information om hur och varför Bromsson samlar in och använder dina personuppgifter när du besöker vår hemsida och beställer varor från oss, kontaktar oss eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. Här beskrivs också vilka personuppgifter som vi hanterar och de rättsliga grunder som motiverar vår användning av dina personuppgifter. Dessutom listas de utomstående som kan ta del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan utöva dina rättigheter.

Om du har frågor eller synpunkter på innehållet i den här policyn är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du under rubriken Kontakt & kommunikation längre ned i dokumentet.

DINA PERSONUPPGIFTER

Vilka personuppgifter hanterar Bromsson?

Vilka personuppgifter som samlas in och används av oss varierar från fall till fall beroende på hur du använder våra tjänster och vilken information som du väljer att dela med oss. Vi kan samla in och använda följande personuppgifter om dig som besöker vår hemsida, köper varor av oss eller registreras som en företrädare för ett bolag som är kund hos oss

• Ditt fordons registreringsnummer

• Dina kontakt- och leveransuppgifter

• Ditt personnummer

• Din historiska orderinformation

• Din enhetsdata

• Information om hur du använder vår hemsida

• Dina eventuella kundomdömen

• Begränsade betaluppgifter rörande din order

• Övriga personuppgifter som du delar med oss

När du besöker och använder vår hemsida kan även vissa av ovan personuppgifter samlas in automatiskt från din mobila enhet eller dator genom användning av så kallade cookies. Du kan läsa mer om cookies och hur vi använder dem under avsnittet ”Vad är och hur används cookies?” längre ner i dokumentet.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna erbjuda våra varor och tjänster samt bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt behöver vi behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

• Erbjuda dig passande reservdelar och tillbehör

• Hantera din order och leverera köpta varor

• Erbjuda monteringstjänster och andra servicetjänster relaterade till din bil

• Hantera eventuella klagomål och returer

• Erbjuda dig kundservice

• Erbjuda och administrera ”Mina Sidor”

• Ge dig tillgång till vår hemsida

• Utveckla vår hemsida

• Inhämta kundomdömen

• Marknadsföra våra varor och tjänster

• Utvärdera effektiviteten av våra annonser och marknadsföringsåtgärder

• Skicka nyhetsbrev

• Möjliggöra korrekt fakturering och bokföring

Utöver ovan nämnda syften kan dina personuppgifter behandlas för att leva upp till lagkrav eller för att skydda våra rättigheter och för att förhindra bedrägerier eller annan oredlig aktivitet som kan skada oss eller andra kunder.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas bara så länge som det behövs för det bakomliggande syftet för behandlingen. Hur lång tid vi sparar dina personuppgifter kan alltså variera. Som huvudregel lagrar vi bara personuppgifter rörande våra aktiva kunder eller när det finns lagkrav eller andra tvingande skäl för lagring. Som aktiv kund räknas du som gjort ett köp hos oss, varit i kontakt med vår kundservice eller loggat in på ditt medlemskonto under de senaste tre åren. Personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies behandlas tills deras utgångsdatum gått ut. Enligt lag måste vi dessutom spara vissa personuppgifter, såsom bokföringsuppgifter, även efter att du inte längre är en aktiv kund.

Vilka kan ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller delas med utvalda externa leverantörer som levererar olika typer av tjänster till oss eller som vi samarbetar med. Vi använder dessa externa leverantörer för att exempelvis tillhandahålla monterings- och servicetjänster, utveckla och tillhandahålla vår hemsida och andra IT-lösningar, erbjuda och leverera varor, tillhandahålla säkra betalsätt och för att marknadsföra våra tjänster och varor. För att dessa leverantörer ska kunna utföra sitt arbete kan vi behöva dela personuppgifter med dem.

Vi kan även lämna nödvändig information till myndigheter, för att tillvarata rättsliga intressen och förpliktelser eller om du har godkänt det.

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor. Om du klickar på en sådan länk och lämnar vår hemsida är det inte längre vi som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, utan den part vars webbplats du besöker. Vi uppmanar dig därför att läsa integritetspolicyn på den nya webbplatsen för att förstå hur dina personuppgifter behandlas där.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har implementerat flera tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada, till exempel vid en olyckshändelse.

Överförs dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi använder delvis externa leverantörer som har sin verksamhet i utlandet, till exempel för datalagring, support och drifttjänster. I praktiken innebär det att dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Överföring av personuppgifter till länder utanför EES förutsätter att vi har tagit nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifterna skyddas på ett tillfredställande sätt.

Cookies

Vad är och hur används cookies?

Cookies är textfiler som lagras i din webbläsare när du besöker olika webbplatser. Cookies lagrar information om din enhet och om din användning av en specifik webbplats. När du besöker samma hemsida igen skickar den tillbaka en kopia av filerna. Tack vare cookies kan webbplatser komma ihåg språkval och inloggningsläge eller anpassas efter vad du har gjort tidigare, exempelvis kan cookies ”komma ihåg” varor du tittat på tidigare i vår webshop eller lagt i din varukorg. Den information som samlas in med hjälp av cookies kan innehålla personuppgifter i form av IP-adress, enhetsinformation med mera.

De personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies används för följande ändamål:

• Ge åtkomst till hemsidan

• Upprätthålla säkerheten på hemsidan

• Erbjuda avsedd funktionalitet på hemsidan

• Analysera användningen av hemsidan

• Marknadsföra våra varor och tjänster

De cookies som är nödvändiga för att ge dig säker åtkomst till vår hemsida installeras automatiskt på din enhet, baserat på vårt berättigade intresse att tillhandahålla en säker hemsida för att erbjuda våra varor och tjänster. Övriga cookies, bland annat sådana som används för marknadsföring och analys, lagras bara efter att du godkänt det via cookiebannern på vår hemsida.

Cookies lagras på din enhet tills deras utgångsdatum gått ut.

Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du alltid följande rättigheter:

• Rätt till tillgång (registerutdrag)

• Rätt till rättelse

• Rätt till radering

• Rätt till begränsad behandling

• Rätt till dataportabilitet

• Rätt till invändning

• Rätt till information om datainsamling

Det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som utökar dina rättigheter. Det finns också krav och bestämmelser som begränsar dina rättigheter. Bland annat kan det finnas skyldigheter enligt lag som hindrar oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att spärra eller radera dina uppgifter.

För att utöva någon av dina rättigheter ber vi dig kontakta oss via kontaktinformationen under rubriken ”Kontakt och kommunikation”.

KONTAKTUPPGIFTER

Vem kan du kontakta vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter?

Vid frågor kring eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter kan du alltid kontakta vårt service-team via (kontaktformuleret )på vår webbplats som du hittar här.

Om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss har du även rätt att kontakta och framställa klagomål till integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet i Sverige.